Previous   

Lyd Erosjon er en studie av mekaniske bølger og avtrykkene disse etterlater i materien de forplanter seg i. Mekaniske bølger som lyd transporterer energi i systemer, og i takt med energioverførselen blir den fysiske konfigurasjonen av systemet forandret. Utstillingen består av en serie objekter hvor sporingen av forandringene etter lyd er utgangspunktet. Ved å behandle lyd som tredimensjonal har paralleller til geologiske og topografiske formasjoner oppstått. Det er tross alt mekaniske bølger som forårsaker geologiske begivenheter. Mekanismene er de samme, men ikke skalaene. Lyd Erosjon er et forsøk på å viske bort størrelsene. Ved hjelp av topografiske kart, satellittdata og modellering har Murzuq-ørkenen i Libya vært utgangspunktet for et verk hvor det overordnede mønsteret og frekvensene i ergen er brukt til å generere en lyd som kan gjenskape formasjonene i Murzuq-ørkenen. En sirkulær bevegelse hvor ørkenen og informasjonen lagret i sand dynene brukes til å gjenskape erosjonsprosessene.

Lydens vandring i væske er nøkkelen til en serie skulpturer hvor vannoverflatens fluktuasjoner, når utsatt for forskjellige frekvenser, er støpt og overført til andre materialer. De formgivende aspektene av lyd står i fokus i utstillingen gjennom muligheten for å ekstrahere og reprodusere de mekaniske bølgene som forårsaker forandring i et system.